Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
14. června 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

PICCOLO MONDO se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web PICCOLO MONDO a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu PICCOLO MONDO souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

PICCOLO MONDO shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. PICCOLO MONDO také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na PICCOLO MONDO automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou PICCOLO MONDO využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu PICCOLO MONDO.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu PICCOLO MONDO, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: PICCOLO MONDO nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

PICCOLO MONDO doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na PICCOLO MONDO. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. PICCOLO MONDO nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo PICCOLO MONDO a rodinu webů PICCOLO MONDO.

Použití osobních informací

PICCOLO MONDO shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu PICCOLO MONDO a k poskytování služeb, o které jste požádali. PICCOLO MONDO také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z PICCOLO MONDO a jeho přidružených částí. PICCOLO MONDO vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. PICCOLO MONDO neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. PICCOLO MONDO Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc PICCOLO MONDO může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb PICCOLO MONDO a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

PICCOLO MONDO nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

PICCOLO MONDO udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu PICCOLO MONDO za účelem zjištění, jaké služby PICCOLO MONDO jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům PICCOLO MONDO, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web PICCOLO MONDO prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící PICCOLO MONDO nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku PICCOLO MONDO a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů PICCOLO MONDO nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web PICCOLO MONDO používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky PICCOLO MONDO nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti PICCOLO MONDO, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb PICCOLO MONDO nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

PICCOLO MONDO zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. PICCOLO MONDO uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

PICCOLO MONDO vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se PICCOLO MONDO nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte PICCOLO MONDO na adrese henrymony@libero.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation